Sự Khác Biệt Giữa Headhunter và Nhân Sự: Hai Cột Trụ của Tìm Kiếm và Chọn Lựa Nhân Tài

Trong môi trường tuyển dụng và quản lý nhân sự, có hai vai trò quan trọng mà thường gặp là Headhunter và HR (Human Resources). Mặc dù cả hai đều liên quan đến việc quản lý nhân sự, nhưng chúng có những nhiệm vụ và phạm vi hoạt động khác nhau. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về sự khác biệt giữa Headhunter và HR.

Headhunter Là Gì?

Headhunter là người chuyên môn đi tìm kiếm và thu hút ứng viên có kỹ năng và kinh nghiệm phù hợp cho các vị trí công việc cụ thể cho các công ty hoặc tổ chức. Headhunter còn được gọi là Recruiter hoặc Executive Recruiter. Công việc chính của họ là tìm kiếm và tiếp cận ứng viên tiềm năng, thuyết phục họ nộp đơn và tham gia vào quá trình phỏng vấn với công ty mục tiêu.

Đọc thêm : “OKVIP Tuyển Dụng: Điểm Đến Lí Tưởng Cho Những Ai Tìm Kiếm Cơ Hội Nghề Nghiệp”

Web chính thức : https://okvip.watch/

HR (Human Resources) Là Gì?

HR, hay còn được biết đến là Quản trị Nhân sự, là bộ phận trong tổ chức chịu trách nhiệm về việc quản lý, phát triển và duy trì mối quan hệ với nhân viên. Công việc của HR bao gồm quản lý các hoạt động liên quan đến nhân sự như tuyển dụng, đào tạo, phúc lợi, đánh giá hiệu suất, và giải quyết xung đột lao động.

Phân Biệt Headhunter và HR

 1. Mục Tiêu:
  • Headhunter: Tập trung vào việc tìm kiếm và thu hút ứng viên cho các vị trí công việc cụ thể cho các công ty hoặc tổ chức.
  • HR: Quản lý mối quan hệ và hoạt động liên quan đến nhân viên trong tổ chức, bao gồm cả tuyển dụng, đào tạo và phát triển.
 2. Phạm Vi Hoạt Động:
  • Headhunter: Hoạt động bên ngoài tổ chức, thường làm việc như một bên thứ ba hoặc dịch vụ ngoại vi.
  • HR: Là một phần của tổ chức, chịu trách nhiệm trực tiếp về nhân sự trong công ty.
 3. Quan Hệ với Ứng Viên:
  • Headhunter: Tìm kiếm và thu hút ứng viên ngoài và không nhất thiết có mối quan hệ dài hạn với họ.
  • HR: Xây dựng và duy trì mối quan hệ dài hạn với nhân viên trong tổ chức.
 4. Chuyên Môn:
  • Headhunter: Có kiến thức sâu về thị trường lao động và các ngành nghề cụ thể.
  • HR: Có kiến thức về quản lý nhân sự và các quy định pháp luật liên quan.

Tóm Lược

Tóm lại, Headhunter và HR là hai vai trò quan trọng trong quản lý nhân sự, nhưng có mục tiêu và phạm vi hoạt động khác nhau. Headhunter tập trung vào việc tìm kiếm và thu hút ứng viên cho các vị trí công việc cụ thể, trong khi HR chịu trách nhiệm về quản lý nhân sự và mối quan hệ với nhân viên trong tổ chức.